Úvod ČlánkyProtidrogová prevence pro první ročníky

Protidrogová prevence pro první ročníky

Mária Stříbrná

20. 3. 2024

V únorových týdnech se studenti prvních ročníků v chemii s paní učitelkou Klimkovou věnovali aktivitám protidrogové prevence. Jednalo se nejen o prezentace studentů na témata spojená s drogami, ale také o živé diskuse a sledování filmů. Žáci se blíže seznámili s riziky a následky užívání drog, při svých zkoumáních pro prezentace zjišťovali informace, které sdíleli se svým kolektivem. Referáty v podobě prezentací, kdy si žáci vyhledávali nejrůznější informace, byly zpracovány na témata: HHC, THC, Heroin, Extáze, Lysohlávky, Krokodil, Fentanyl, Kratom, Pervitin, LSD, Kokain. Kromě toho jsme debatovali o užívání alkoholu, nikotinu a energetických nápojů. Studenti se seznámili s účinky i jejich negativními následky. Vstřebávání informací probíhalo také díky poučným ukázkám z filmů, jako například: Je skvělé, že se studenti prvních ročníků aktivně zapojují do protidrogové prevence. Diskuse, prezentace a sledování filmů – proběhly zajímavé aktivity pro obeznámení se s riziky spojenými s užíváním drog.

 

  1. Banger (režie: Adam Sedlák): Tento film ukazuje na sociální skupinu pohybující se v oblasti drog a problematiku míchání různých druhů drog, jejich přeprodej.
  2. Mandragora(režie: Wiktor Grodecki): Film se zaměřuje na užívání drog a jeho dopady na jednotlivce.
  3. Úsměvy smutných mužů (režie: Dan Svátek)
  4. YouTube ukázky: Drogy až na 1. místě, Feťáci na Toluenu…

 

Dozvěděli jsme se, že drogová závislost je stav vyvolaný častým užíváním drog. Začíná častým užíváním drog, které vyvolá potřebu tyto látky cíleně vyhledávat, ať už psychologicky (to znamená, že člověku chybí stav vyvolaný drogami)  či fyzicky (kdy díky stavu má člověk třeba lepší sociální interakce) . Ve vážnějších stádiích může narušit i základní lidské společenské a životní činnosti. Nakonec může dojít k selhání funkcí tělesných orgánů pro jejich trvalé poškození. Závislost na drogách může být diagnostikována jako těžká fyzická závislost, léčí se velmi obtížně.

Různí lidé užívají různé drogy z různých důvodů. Může to být zvědavost, snaha uniknout realitě a problémům. Některé drogy jsou považovány za „zábavné“ nebo „módní“. Užívání drog může být také součástí společenského života určitých skupin nebo kultury. Někteří lidé se dostanou do situace, kdy jsou závislí na drogách a nemohou bez nich fungovat a zároveň kombinování více drog současně může být nebezpečné, protože účinky se mohou vzájemně ovlivňovat.

 

Je skvělé, že se studenti prvních ročníků aktivně zapojují do protidrogové prevence. Diskuse, prezentace a sledování filmů byly zajímavé aktivity pro seznámení se s riziky spojenými s užíváním drog. Je velmi důležité, aby mladí lidé byli informováni a měli dostatečné znalosti, které jim umožní rozhodovat se zodpovědně.

 

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Klimkové, že se toto téma probírá, a zároveň za její angažovanost a vedení.