Úvod VýstavyKŘÍŽ – symbol spásy

KŘÍŽ – symbol spásy

26. 2. 2023 - 5. 4. 2023

199

Výstava prací žáků střední umělecké školy AVE ART Ostrava Vernisáž proběhne 26. 2. 2023 po nedělní mši svaté v 11 hod. ve farním kostele svatého Jana Křtitele.

Když jsme ve 3. ročníku dostali zadání naši klauzurní práce, smuteční kondolence, jako studenti jsme si přáli povznést tuto smutnou část našich životů. Ne jako konec, ale jako naději, že se jednou se zesnulým znovu setkáme. Věřím že tuto nelehkou myšlenku jsme dokázali přenést na výstavu Kříž symbol spásy. Se vší úctou a grácií, kterou si tato výstava zaslouží. Každý návštěvník, jak doufáme, si našel čas nad pracemi nás žáků a poodkryl skrytou vizi za nimi.

 

Kateřina Juřicová – studentka 4. ročníku obor grafika

Vernisáž výstavy 

Ve farním kostele svatého Jana Křtitele ve Frýdku byla zahájena výstava pod názvem „Kříž – symbol spasení“, kterou připravili pedagogové se svými žáky ze střední umělecké školy AVE ART Ostrava.  Doba výstavy koresponduje s dobou postní, která je přípravou na největší křesťanské svátky Velikonoce, kdy si lidé připomínají smrt Ježíše Krista na kříži a jeho zmrtvýchvstání. Je to poselství, které formovalo naší západní civilizaci. 

Tematicky se zde objevuje kříž v pěti zastaveních křížové cesty od Kamily Novákové z oboru grafický design, která na velké formáty použila komorní grafickou techniku monotypu. Golgota je vytvořena třemi kovanými menšími kříži na podstavě od žáků oboru umělecký kovář. Jako solitér stojí vedle velký kříž ukovaný Ing. Markem Břuskou. Naproti jsou nainstalovány kříže z výtvarné přípravy žáků oboru interiérový design. Jsou to drobné plastiky z kamene, dřeva a drátu.  

Z Golgoty se divák přesune k pietě, která je inspirována slavnou ranou pietou od Michelangela z chrámu sv. Petra v Římě. Je složena z částí jako puzzle. Žáci prvního ročníku z grafického designu každou část zpracovali jinou výtvarnou kresebnou technikou jako kopii Michelangelova díla. Závěr výstavy patří zahradám odpočinku. Jsou to krásné strukturální grafiky od grafiků druhého ročníku na barevných papírech. 

  Vernisáž zahájila Mgr. Michaela Kopřivová přímo v boční kapli sv. Kříže, přivítala hosty a farníky, provedla slovem celou výstavu. Při projevu představila práce žáků, poděkovala kolegům za spolupráci a P. Františkovi Boldymu, administrátorovi farnosti Frýdek, za poskytnutí prostoru k výstavě. P. František na závěr celou výstavu a její tvůrce požehnal. Udělil požehnání také všem umělcům našeho regionu. Celou vernisáž nafotil Josef Cinciala, fotografie najdete na www.clovekavira.cz/detail-galerie    (26. 2. 2023 Vernisáž výstavy Kříž – symbol spásy). Vernisáž natočil kameraman Martin Žucha pro ČT2, a reportáž bude vysílána během března. 

Ve farních prostorách bylo zajištěno občerstvení a účastníkům z AVE ARTU byla v rámci programu vernisáže zpřístupněna Svatojánská věž s 220-ti schody. Prostor věže byl zrekonstruován a často slouží k výstavám. Závěrem celého programu byl výšlap pedagogů s rodinami na horu Ondřejník. 

Velké poděkování patří Mgr. Martině Filipové, která se výrazným způsobem podílela jak na kolekcích prací žáků, tak i na instalaci výstavy a zorganizování výšlapu. 

 

Mgr. Michaela Kopřivová